Aandacht is ons motto en niets is ons te veel
Bel direct: 06 - 56 05 11 05

1) Oriënteren op de woningmarkt

Een huis vinden wordt u heel gemakkelijk gemaakt.  U, als woningzoeker heeft meestal de beschikking over diverse media, waaronder het internet. Op o.a. de woonsites Funda en Huislijn zijn de meesten woning zichtbaar. Een verkoper verlangt immers van zijn makelaar dat het te verkopen pand het liefst per direct zichtbaar is op het internet. Als u een selectie van woningen heeft gemaakt, gaat u eerst zelf kijken.

2) Bezichtiging

De eerste keer neemt u zelf contact met verkopend makelaar en gaat u zelf de eerste keer kijken. Heeft u een goed gevoel bij deze woning en bezichtiging, dan schakelt u Aankoopmakelaardij Breda in. Wij verzorgen een tweede kennismaking met uw (wellicht) nieuwe woning, samen met u en de makelaar van de verkopende partij. Tijdens en na deze bezichtiging informeren wij u over onze bevindingen met betrekking tot de staat van onderhoud en eventuele gebreken. Ook geeft Aankoopmakelaardij Breda een waarde-indicatie van de woning op basis van referentiewoningen (recente, vergelijkbare transacties van vergelijkbare woningen in de directe omgeving). Indien u besluit tot aankoop over te gaan, wordt de onderhandelingsprocedure in overleg met u opgestart.

3) Professionele onderhandelingen

Wij verstaan als geen ander de kunst van het onderhandelen en gaan voor de laagst mogelijke prijs en de beste voorwaarden. We vragen bij de verkopende makelaar alle gegevens op, welke voorhanden zijn (bijvoorbeeld gegevens omtrent, Vereniging van Eigenaren, MJOP en vragen- en roerende zakenlijst) en laten indien nodig, in overleg met u, een bouwkundig onderzoek verrichten door een extern bouwkundig bureau. De onderhandelingsstrategie wordt met u besproken en het onderhandelproces gestart. U wordt tussentijds op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen.

Zodra overeenstemming tussen koper en verkoper is bereikt, is er een mondelinge koopovereenkomst tot stand gekomen. Deze heeft nog geen rechtskracht, maar de termijnen van eventueel opgenomen voorbehouden gaan nu wel in. Denk aan de financiering of een bouwtechnische keuring.

4) Koopovereenkomst

Nu de voorwaarden van de aankoop bekend zijn, wordt de schriftelijke koopovereenkomst in concept door de verkopend makelaar opgemaakt. Al deze eerder gemaakte afspraken worden hierin vastgelegd. Dit zijn de afspraken die tijdens de onderhandelingen uitvoerig zijn besproken en op basis waarvan overeenstemming is bereikt. Denk hierbij aan de koopsom, notariskeuze, data en eventuele voorbehouden. De koopovereenkomst wordt vooraf uitvoerig met u doorgenomen en waar nodig in overleg met verkopend makelaar gecorrigeerd. Na goedkeuring kan tot ondertekening worden overgegaan én gaan de drie dagen bedenktijd in(!).

5) Notariskeuze, taxatierapport en hypotheekadvies

In de regel bepaalt de koper welke notaris de levering van het gekochte pand mag verzorgen. Wij kunnen u hierin adviseren. Op notariskosten kan namelijk al snel een bedrag van honderden euro’s worden bespaard.

Aankoopmakelaardij Breda is als adviseur betrokken bij de aankoop van uw woning. Om die reden mogen we de taxatie voor financiering niet verzorgen. De taxatie dient dus te worden verricht door een derde (onafhankelijke makelaar/taxateur). Wij kunnen dit echter wel tegen een scherp tarief bij een collega-makelaar/taxateur onderbrengen. In de meeste gevallen is het taxatierapport binnen 5 werkdagen gereed.

Voor de meeste kopers zal financiering noodzakelijk zijn. Het is raadzaam onafhankelijk advies bij een erkend hypotheekadviseur in te winnen. Bij een goed advies wordt niet alleen gepraat over de lasten, maar ook over hoe belangrijk de geldende voorwaarden zijn en de kosten van hypotheekaanvraag. Aankoopmakelaardij Breda kan kosteloos een eerste vrijblijvend gesprek aanvragen bij een hypotheek adviseur, welke advies op maat kan verzorgen.

6) Eindinspectie van de woning

Het is zeer belangrijk om de woning, voor de eigendomsoverdracht bij de notaris, aan een eindinspectie te onderwerpen. Zo wordt zeker gesteld dat het huis in dezelfde staat verkeert als op het moment van aankoop (lees: tijdens de bezichtiging, indien er geen nadere afspraken zijn gemaakt). Wij maken deze afspraak met verkopend makelaar en controleren samen met u de woning.

7) Levering bij de notaris

Na de eindinspectie volgt de afspraak voor ondertekening van de notariële akte van levering en wellicht ook de hypotheekakte. De leveringsakte wordt door ons vooraf gecontroleerd. Tijdens de overdracht wordt de leveringsakte door u, de verkoper en de notaris ondertekend. Bij de overdracht is Aankoopmakelaardij Breda ook aanwezig.

8) Gefeliciteerd!

U neemt de sleutels in ontvangst en bent de nieuwe eigenaar van de woning.