Aandacht is ons motto en niets is ons te veel
Bel direct: 06 - 56 05 11 05

Succesvolle aankoop eerst gekozen woning

€1.450,-

Beëdigd registermakelaar/taxateur

Beëindigen na eerste bezichtiging *

€195,-

Ruim 15 jaar ervaring

Beëindigen van de biedingenproces**

€390,-

Daadkracht in werken

Beëindigen van de opdracht na (mondelinge) overeenkomst***

€750,-

Onafhankelijk advies

Onze vastgestelde tarieven zijn van toepassing op vele woningen in de regio Breda. Echter in uitzonderlijke gevallen kan het zijn dat Aankoopmakelaardij Breda niet zijn diensten kan aanbieden voor het op deze internetsite vermelde tarief. Dit kan voorkomen als de woning een rijksmonument, een boerderij, een agrarisch object, een woonboot of een object in de duurdere prijsklasse (vanaf € 600.000,- k.k.) betreft. Aankoopmakelaardij Breda zal in deze gevallen in een persoonlijk telefonisch gesprek de te berekenen aankoopcourtage met u bespreken, waarbij u geheel vrij bent om op de aanbieding in te gaan.

* Als u toch besluit de gekozen woning niet te aan te kopen, dan bent u Aankoopmakelaardij Breda een bedrag verschuldigd van € 195,- inclusief BTW voor deze tweede bezichtiging, het geven van advies en de kadastrale recherche van de betreffende woning. Dit tarief geldt per woning.

**Als de onderhandelingen van de gekozen woning niet tot een aankoop leiden, dan bent u Aankoopmakelaardij Breda een bedrag extra verschuldigd van € 195,- inclusief BTW voor deze onderhandeling, tweede bezichtiging, het geven van advies en de kadastrale recherche van de betreffende woning. Dit tarief geldt per woning.

***Als Aankoopmakelaardij Breda een (mondelinge) koopovereenkomst namens u sluit en de (mondelinge) koopovereenkomst wordt ontbonden op grond van de overeengekomen ontbindende voorwaarden, de drie dagen bedenktijd of u besluit van de mondelinge koopovereenkomst af te zien, dan is de opdrachtgever aan de aankoopmakelaar een bedrag van € 750,- inclusief BTW verschuldigd voor zijn verleende diensten.